(Result) SSC Multi Tasking (Non-Technical) Staff (MTS) Exam 2019

(Result) SSC Multi Tasking (Non-Technical) Staff (MTS) Exam 2019

Sr.No.     RollNo.     Cat.     Name

 1.             3001000098         0               DEEPAK SINGH
 2.             3001000174         6              MUNESH KUMAR
 3.             3001000184         6              RAVI KAUSHAL
 4.             3001000188         0             UMESH
 5.             3001000370         6             PRASHANT KUMAR
 6.             3001000449         6             HARIBHAN SINGH
 7.             3001000502         6             RISHABH YADAV
 8.             3001000581         6             PANNA LAL
 9.             3001000674         9             GEETAM SINGH
 10.             3001000937         1             SONI KUMAR
 11.             3001000953         9             GAURAV SHARMA
 12.             3001000984         6             KM SWETA SINGH
 13.             3001001066         0             SHIVENDRA KUMAR
 14.             3001001093         9             PRAMOD SINGH
 15.             3001001141         6             RAHUL KUMAR
 16.             3001001203         6             DHRUV KUMAR
 17.             3001001272         1             ASHISH SINGH
 18.             3001001329         0             NEHA SINGH
 19.             3001001536         0             ABHISHEK SINGH
 20.             3001001573         9             RAJNISH KUMAR SINGH
 21.             3001001586         9             HARENDRA SINGH
 22.             3001001652         6             PUSHPENDRA YADAV
 23.             3001001772         6             DURVESH
 24.             3001001788         6             TARUN KUMAR
 25.             3001001871         6             HEMANT KUMARI
 26.             3001001928         1             AJAY KUMAR
 27.             3001001972         0             ANIL KUMAR
 28.             3001002023         6             MANOJ KUMAR
 29.             3001002086         6             KULDEEP KUMAR
 30.             3001002097         0             RAKESH KUMAR

Click Here to Download SSC MTS 2019 Paper - 1 Result (List 1)

Click Here to Download SSC MTS 2019 Paper - 1 Result (List 2)

Click Here to Download SSC MTS 2019 Paper - 1 Result (List 3)

Click Here to Download SSC MTS 2019 Paper - 1 Result (List 4)